Бояна Василева

Бояна Василева

Магистър еколог и ландшафтен архитект, участвала е в разработването на множество проекти и планове свързани с градската екология и зелената инфраструктура на градовете. Работи в сферата на околната среда от 10 години. Експерт "Селски райони" към гражданската инициатива "Зелени закони".

От автора

След изтичане на срока за застрояване – как да върнем нивите и горите в кадастъра

След изтичане на срока за застрояване – как да върнем нивите и горите в кадастъра

Ако искаме земеделските и горски земи, които са с променено предназначение, но не са застроени с десетилетия, да се върнат обратно спрямо фактическото им състояние са необходими две нормативни промени.

/ Тома Белев, Бояна Василева, Зелени закони 13