Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

В екстремна ситуация сме – има критичен недостиг на медицински персонал

В екстремна ситуация сме – има критичен недостиг на медицински персонал

Алармираме срещу несправедливото разпределение на финансовите средства за заплащане на труда на медицинските специалисти, пишат от асоциацията на професионалистите по здравни грижи.

/ Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи 62