Василис Дусас

Василис Дусас

Старши изследовател в сферата на политиката и международните отношения във Фондацията за европейски прогресивни изследвания в Брюксел и академичен сътрудник в Чатам хаус в Лондон.

От автора