Велизар Узунов

Велизар Узунов

Роден съм в град Варна, където завърших математическа гимназия. В момента приключвам икономическото си образование в Софийския университет. Работя в "Дневник" от края на 2008 г., отразявайки случващото се на международната икономическа сцена и най-вече развитието на кризата.