Веселин Янчев

Веселин Янчев

Професор по Нова българска история в Софийския университет "Св. Климент Охридски", ръководител на катедра "История на България". Автор на "Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери в България 1907-1945". С., 2000; "Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Българският опит 1878-1912". Иф-94, 2006; "Службите за охрана в България. От княза до президента 1879-2013". С., 2013; "Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Между войните и след тях. (1913-1915 и 1918-1923)". С., 2014.

От автора