Вилям Попов

Е-поща: Стенограмите на президента Първанов

На 29 и 30 март 2007 г. президентът организира в хотел "Белмонт" семинар-съвещание със свои сътрудници, съветници и съратници. Завесата на тайнственост около семинара възбуди обществения интерес и в публичното пространство се появиха предположения за нов политически проект на президента.

/ Вилям Попов, София 13