Георги Ганев

За Гражданския съвет - не юридически и политически, а човешки и граждански

За Гражданския съвет - не юридически и политически, а човешки и граждански

Това беше обещанието, че политиците ще отстъпят наистина, не наужким, пространство в политиката, в което гражданите, непартийните хора, а не политиците и представителите на партиите, ще дават мнения, ще предлагат решения и тези мнения и решения ще бъдат активно търсени, чувани и зачитани от политиците.

/ Георги Ганев 34
Време е университетът да влезе в 21 век

Време е университетът да влезе в 21 век

Софийският университет трябва да бъде наистина Университет – да се стреми да дава универсално знание. Просто няма място за 42 такива структури в България. А иначе висши училища за по-специализирани квалификации, няма лошо да се появяват и да действат, но от университета да излиза един наистина универсално подготвен човек с широката обща култура, с големия поглед върху нещата.

/ Георги Ганев 87
За бюджета без цифри: от отличници към несретници

За бюджета без цифри: от отличници към несретници

Бюджетът на държавата за следващата година беше окончателно приет от парламента в първите дни на декември. Този факт, начинът на приемане и самото му съдържание дават основание за редица размисли повече по качествената, отколкото по количествената страна на нещата.

/ Георги Ганев, Център за либерални стратегии 28
Грозна, но работи

Грозна, но работи

Една от важните равносметки от прехода е тази за приватизацията. Тя е със сигурност и сред най-противоречивите. От определена гледна точка приватизацията е дефинитивният обществен процес на прехода от тоталитаризъм към пазарна демокрация.

/ Д-р Георги Ганев, Център за либерални стратегии, преподавател в Софийския университет 10