Георги Каприев

След "На ръба"  може да се върви само към производство на смисъл

След "На ръба" може да се върви само към производство на смисъл

Българският театър трябва да е дълбоко благодарен на Александър Морфов и неговия спектакъл. С "Хъшове" той постигна тавана на анахронистичния исторически неоромантизъм и затвори подходите към него. Всичко след Морфов е осъдено да звучи там вторично и бледо. Сега той извърши същото с театралната българска апокалиптика

/ Проф. Георги Каприев 38