Градус АД

Градус АД излиза на борсата

След над 25 години успешно развитие на българския пазар, водещият производител на продукти от птиче месо Градус АД ще осъществи първично публично предлагане на акции (IPO)

/ Градус АД 0