Даниела Доковска

Даниела Доковска

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1978 г. Три пъти е член на Висшия адвокатски съвет и негов председател от 2008 до 2014 г. Хоноруван преподавател по наказателен процес в Софийския университет "Св. Климент Охридски" от 1984 г. и член на Съвета на настоятелите му от 2008 до 2014 г.

От автора

Днес повече от всякога никой не може да разследва главния прокурор

Днес повече от всякога никой не може да разследва главния прокурор

Едно е сигурно – "обикновените" прокурори нямат това правомощие, а "специалният" прокурор съществува само в "Държавен вестник" - анализ на адвокат Даниела Доковска

/ Даниела Доковска, Свободна Европа 68
Съдебната реформа: Законодателно обслужване на прокуратурата

Съдебната реформа: Законодателно обслужване на прокуратурата

Съществените процесуални нарушения, допуснати по време на разследването, изискват съдът да върне делото на прокурора за тяхното поправяне. Дълбоко съмнително е, че като се ограничат възможностите за връщане на делото, това ще ускори процеса, но пък без съмнение е, че ще бъде накърнено правото на защита. А лишаването на Върховния съд от правото да контролира първоинстанционния съд противоречи на Конституцията.

/ Даниела Доковска 19