Даниела Радева

Музиката на един фиш за пътно нарушение - изложба на Иван Мудов във Варна

Музиката на един фиш за пътно нарушение - изложба на Иван Мудов във Варна

Глобата за изтекла с няколко часа винетка е трансформирана в музика по два различни начина – с компютърно генерирано изпълнение за арфа и пиано и същото изспълнено от пианист. Източникът е един и същ – информацията, съдържаща се във фиш за пътно нарушение.

/ Даниела Радева 1