Дария Колев

Добре дошла, пролет моя!

Добре дошла, пролет моя!

Стихотворения за пролетта са писани от едни от най-известните български поети. Те са успели по своя индивидуален и уникален начин да пресъздадат цялото радостно усещане от пробуждането на природата за нов живот.

Добре дошла
Стихове от Елисавета Багряна

/ Дария Колев 1