Деница Вълканова

Деница Вълканова

Учи стопанско управление в СУ, а последната една година прекарва в Амстердам. В момента е стажант в икономическия отдел на „Дневник“.