Димитър Димитров*

Единен електронен регистър на избирателите ще реши проблема с фантомите

Единен електронен регистър на избирателите ще реши проблема с фантомите

При сегашната система за гражданска регистрация проблемът с поддържането на актуалността на избирателните списъци е неизбежен. Решението на този проблем не е революционно. Създаването на единен електронен избирателен регистър с постоянна актуализация ще бъде относително евтин, бърз и траен вариант. Страните, които са имали подобен проблем, са го решили по този и по никой друг начин.

/ Димитър Димитров 46