Димитър Кацов

За връзката между посевите и бетонирането на Черноморието

За връзката между посевите и бетонирането на Черноморието

Проблемът е, че поправките стимулират застрояването на земеделските земи, което противоречи на конституционните и законовите норми, касаещи обработваемата земя. На земеделска земя не може да се строи.

/ Димитър Кацов 41