Димитър Марков, Център за изследване на демокрацията