Доц. Атанас Щерев, член на парламентарната комисия по здравеопазване