Дянко Марков

Устояхме, защото бяхме добри хора

Устояхме, защото бяхме добри хора

Публикуваме с малки съкращения словото на Дянко Марков на дискусията в Европейския парламент под наслов "Комунизмът и несломеният човешки дух", организирана от екипа на евродепутата Андрей Ковачев

/ Дянко Марков 173