Д-р Мила Бобадова

Ефективната присъда за убийство на котка - не изненада, облекчение

Ефективната присъда за убийство на котка - не изненада, облекчение

Насилието, жестокостта над животните отдавна е онази сигнална лампа, която светва на криминалистите в цял свят, че насилникът е обществено опасен и заплаха за хората, и то повече, отколкото за животните.

/ Д-р Мила Бобадова 172