Елена Кръстева

Колко ползи и защита щеше да има от "Истанбулската конвенция"

Колко ползи и защита щеше да има от "Истанбулската конвенция"

"Дневник" се обърна към адвокат Елена Кръстева, която защитава жени, претърпели насилие. Тя посочи празноти в българското законодателство и практики, които щяха да бъдат запълнени, ако се прилагаше т.нар. Истанбулска конвенция.

/ Елена Кръстева 155