Емил Брандийски

Емил Брандийски

Журналист с над 20-годишен стаж в интернет медиите в България. Работил последователно за Unicom.intech.bg, Finance.news.bg, Money.bg и Banker.bg. Автор на материали с икономическа и финансова насоченост в областта на икономиката, банките, финансовите пазари и социално-икономическия живот.

От автора