ЗД Евроинс АД

"ЗД Евроинс" АД активира онлайн форма за регистриране на щети по имуществени застраховки

"ЗД Евроинс" АД активира онлайн форма за регистриране на щети по имуществени застраховки

Онлайн формата за регистриране на щети по имуществени застраховки е първата крачка към дигитализиране продажбата на застрахователни продукти и уреждане на предявени претенции.

/ ЗД Евроинс АД