Златна Михайлова

Читателски дневник: За бежанците, или толкова далеч, толкова близо

Читателски дневник: За бежанците, или толкова далеч, толкова близо

Нямам за цел да правя сравнение между германската и българската държавна администрация, би било, да кажем, неуместно. Паралелът със ситуацията на сирийските бежанци в България за мен обаче е неизбежен. И тук най-силното, което прави впечатление, не са държавите, техните закони и политика, а малките човешки жестове.

/ Златна Михайлова 15