ИМКА Габрово

ИМКА Габрово координира 6 доброволчески инициативи в Габровска област

Инициативите са в рамките на първите по рода си национални Дни на доброволчеството 2011 г., организирани от Фондация "Помощ за благотворителността в България" (ФПББ) със съдействието на Тръста за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа.

/ ИМКА Габрово

Габрово става част от Националните дни на доброволчество 2011

На 1 октомври 2011 г. ИМКА-Габрово се включи в първите по рода си национални Дни на доброволчеството 2011 г., организирани от Фондация "Помощ за благотворителността в България" (ФПББ) със съдействието на Тръста за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа.

/ Имка Габрово