ИПИ

Какъв е отрасловият профил на областите в България

Какъв е отрасловият профил на областите в България

През изминалата седмица НСИ публикува данните за регионалния брутен вътрешен продукт (БВП) за 2017 г. Тези данни ни дават възможността да се ориентираме в икономическите процеси на регионално ниво, макар и да са с година назад.

/ Петър Ганев, ИПИ 28
Кой всъщност ще проверява съдиите, прокурорите и следователите?

Кой всъщност ще проверява съдиите, прокурорите и следователите?

В проекта на антикорупционния закон трябва да се прецизират правомощията на Националното бюро за борба с коупцията и на Инспектората на ВСС, за да е ясно кой всъщност ще извършва проверките за почтеност на магистратите

/ Любомир Авджийски, ИПИ 19
Бюджет на съдебната власт, обвързан с реформи

Бюджет на съдебната власт, обвързан с реформи

В съдебната власт има сфери, в които трябва да се извършат реформи, за да не се повтаря всяка година в дебата за бюджета на Темида един и същи сценарий: ВСС иска повече от изразходваното през предходната година, а финансовият министър не отстъпва или отстъпва за съвсем малко увеличение.

/ Любомир Авджийски, ИПИ 14