Ивайло Яйджиев

Три проблема на пенсионната анти-реформа

Три проблема на пенсионната анти-реформа

Накратко, т.нар. пенсионна "анти-реформа" представлява грешното решение на един зле поставен проблем, с много тънко прикрити политически и частни интереси. Проблемите идват от три основни посоки: процесът на вземане на решението, аргументите за "свободен избор" и ефектите върху някои основи пазари в страната.

/ Ивайло Яйджиев 56