Иван Атанасов

Видео: Зелена стена, направена от отпадъци

Видео: Зелена стена, направена от отпадъци

Видеото съдържа кратко, но съдържателно упътване за направата на"зелена стена". Тези, които следят съвременните тенденции в архитектурата, знаят,че това е един нов архитетурен елемент, който се превърна в хит в големите световни градове. Досега той изглеждаше скъп и труден за реализация, но аз предлагам начин, чрез който всеки сръчен експериментатор може да превърне всяка скучна стена в малка райска вертикална градина. При това - с подръчни и уж "излишни" отпадъци.

/ Иван Атанасов 4