Иван Иванов

Църквата е призована да излезе с адекватни и бързи решения в пандемията

Църквата е призована да излезе с адекватни и бързи решения в пандемията

Ако се наложи, трябва да се вземат спешни решения за приспособяване дори на богослужебния ритуал в една нова, и то извънредна ситуация, с цел предпазването на здравето на народа и запазването на мир и спокойствие в обществото

/ дякон Иван Иванов 36
Нов формат на коалиционно споразумение – нови грижи

Нов формат на коалиционно споразумение – нови грижи

Ново споразумение ще означава по същество отказ от досегашния консенсус и търсене на нова формула на властта. Това вече ще е белег за липса на стабилност и следователно от тук нататък хаосът ще бъде естествен спътник на управляващите. Изходът е нова Пътна карта на управлението

/ Иван К. Иванов 13