Иван Кръстев пред Ричард Саква

Краят на бъдещето (I)

Краят на бъдещето (I)

Разговорът на проф. Ричард Саква с Иван Кръстев "Дневник" препечатва от портала "Култура". Ричард Саква (род. 1953 г.) е британски политолог, експерт по Русия и комунистическия и посткомунистическия период на Източна Европа.

/ Иван Кръстев пред Ричард Саква 144