Иван Нейков

Иван Нейков

Директор на Балканския институт за социална политика, бивш министър на социалната политика

От автора