Иво Инджов

Иво Инджов

Доцент по журналистика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", експерт по политически комуникации.