Иво Страхилов

Перник обяви код "Сурва"

Перник обяви код "Сурва"

Забравяйки за неволите си и отдавайки се на празника, над 6000 маскирани взеха участие в 22-то издание на проявата. Освен от страната в Перник пристигнаха гости от Албания, Македония, Черна гора, Сърбия, Словения, Аруба, Индонезия и Палестина. Всички те се обединиха в едно туптящо цяло, което живя и празнува заедно.

/ Иво Страхилов 14