Институт за изследвания в образованието

Обратно в училище: качеството на училищния живот като превенция на отпадането

Обратно в училище: качеството на училищния живот като превенция на отпадането

Субективните реакции на учениците към училището и взаимоотношенията в училище могат да подобрят мотивацията за учене, да повишат образователните резултати и да увеличат вероятността за задържане в училище.

/ Институт за изследвания в образованието 8
Готовност на училищата и семействата за учене в онлайн среда

Готовност на училищата и семействата за учене в онлайн среда

Институтът за изследвания в образованието публикува първоначално проучване доколко училищата и семействата са подготвени за провеждане на учебен процес изцяло в онлайн среда.

/ Институт за изследвания в образованието 21
Поглед в следващото десетилетие на българското образование

Поглед в следващото десетилетие на българското образование

Автоматизацията и дигитализацията повишават необходимостта от работни места и професии, свързани с технологиите, природно-математическите науки, инженерните специалности.

/ Институт за изследвания в образованието 14
Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

Националните данни от PISA 2018 г. показват, че колкото по-често българските ученици четат художествена и документална литература, толкова по-високи са техните резултати.

/ Институт за изследвания в образованието 27
Какво показват данните на PISA 2018 за четивната грамотност

Какво показват данните на PISA 2018 за четивната грамотност

Все по-голямо значение придобива умението да се разбира комплексна информация и да се прилагат стратегии при четене, свързани с анализ, синтез, обединяване и тълкуване на информация от няколко текста.

/ д-р Светла Петрова, Институт за изследвания в образованието 19