Интер Експо Център - София

Добавената реалност и как да я прилагаме успешно в маркетинга?

Как мобилните устройства, новите технологии и добавената реалност могат да работят за вашите маркетингови кампании? Как да обогатим продуктите от реалния свят с помощта на мобилните приложения?

/ Интер Експо Център - София 0

Демонстрации, семинари и полезни срещи в деловата програма на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 2014

Международната специализирана изложба за хуманна и дентална медицина ежегодно привлича посетители професионалисти от десетки държави и служи като компас сред актуалното в бранша

/ Интер Експо Център – София 0

Специализираните изложби SECURITY EXPO, Българска Строителна Седмица и Sofia LogExpo в Интер Експо Център – София

Те представят най-новото в областта на частната и обществена сигурност и безопасност, енергоефективното, екологично и функционално строителство, както и новостите в логистиката, дистрибуцията, складовата техника и оборудване

/ Интер Експо Център – София 0

Телетек Електроникс с участие на СЕКЮРИТИ ЕКСПО

Компанията ще демонстрира новите си продукти в сферата на сигнално-охранителната техника, сред които алармени панели серия Eclipse, комуникационни модули AJAX, мобилно приложение за дистанционно управление на алармени системи и други

/ Интер Експо Център – София 0

СТАД представя услугите си в логистичния бранш на Sofia LogExpo

На специализираното изложение за логистика, дистрибуция и складови системи ще участват фирми, които ще демонстрират последните си продукти, технологични решения и успешни практики

/ Интер Експо Център – София 0

Товароподемна техника, специално произведена за българския пазар, представя Apex Service по време на Sofia LogExpo

На специализираното изложение Sofia LogExpo за логистика, дистрибуция и складови системи, участващите фирми ще демонстрират нови продукти и успешни практити

/ Интер Експо Център – София 0

Българска строителна седмица е изключително важна за региона

Десетгодишна история на Сдружението, чиято цел е да защитава общите интереси на предприятията, които са в сферата на производството, търговията и монтажа на врати, прозорци, фасади и стъклопакети и по-конкретно на членовете на му

/ Интер Експо Център - София 0

Интегрирана в прозореца вентилация възвръща топлината

еждународната специализирана изложба за енергоефективно, екологично и функционално строителство Българска Строителна седмица и тази година ще представи енергоспестяващите тенденции в бранша

/ Интер Експо Център - София 0

Интересът към B2B MatchMaking 2014 нараства

о време на международните специализирани изложби MachTech & Metal, IFAM и Intronika за втора поредна година ще се проведат двустранни бизнес срещи за коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми - B2B MatchMaking

/ Интер Експо Център – София 0
Специализиран строителен форум "Да събудим строителството"

Специализиран строителен форум "Да събудим строителството"

През март 2014 г. ще се проведе 14-ото издание на международната специализирана изложба за енергоефективно, екологично и функционално строителство - Българска Строителна Седмица

/ Интер Експо Център - софия 0