Йордан Кошев

За влиянието на ски туризма върху биоразнообразието в България

За влиянието на ски туризма върху биоразнообразието в България

В България съществуват единични изследвания, които разглеждат влиянието на ски туризма върху биологичното разнообразие. В периода 2009-2010 г. в района на ски зона Банско (НП "Пирин") екип от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН проучва животни – индикатори, за да проследи промените в горските екосистеми, които са настъпили при строежа на ски пистите.

/ Йордан Кошев 37