Йордан Радичков

И цялата природа притихнала (писмо до Радичков от внука)

И цялата природа притихнала (писмо до Радичков от внука)

...и вътре в мене напират емоции и мисли, препускат, пък не мога още, не умея да ги впрегна, да ги подредя като хората и тогава да ги пусна в строй. Те малко се блъскат една друга, искат да се преварят, пък едната да стигне до белия лист по-бързо от другата. Но знам, че ти няма да им се сърдиш и ако се наложи ще се скараш на едната, другата ще помилваш, пък те ще се кротнат пред тебе, ще клекнат и ще ти разкажат всичко дето имам да ти разказвам аз.

/ Йордан Радичков 28
Протест и смисъл: Или в колко часа ставам всяка сутрин

Протест и смисъл: Или в колко часа ставам всяка сутрин

Не ги обичат тия, които се нарекоха себе си Ранобудните. Защото те стават по-рано от всички останали. Честно не си доспиват и гледат да избутат от изпод завивките колкото се може повече народ. Но народът не поддава. На него му се спи. И предпочита да спи.

/ Йордан Радичков 101