Камен

Промените за авторското право - тест за интелигентност на демокрацията

Дискусията по внесения от правителството в Народното събрание проект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) прерасна в поредния спор между дългогодишните "врагове" – сдруженията на ползвателите и организациите за колективно управление на права. Основните спорни въпроси са два.

/ Камен Чолов 2