Керачка Михаел

Напредъкът на България (статия от 1938 г.)

Напредъкът на България (статия от 1938 г.)

20 години царуване. Поглед върху осъществения от България напредък през изтеклите две десетилетия - това е заглавието на статия, излязла на 1 октомври 1938 г. във в. "Мир". Поводът е бил навършващите се на 3 октомври същата година двадесет години от царуването на цар Борис III. Статията е анализ на икономическото развитие на България през това време.

/ Керачка Михаел 136