Киодо

Китай, Русия и Индия се впуснаха във "ваксинна дипломация"

Китай, Русия и Индия се впуснаха във "ваксинна дипломация"

Китай, Индия и Русия полагат все по-големи усилия за разрастване на своето влияние чрез доставянето на ваксини на развиващите се страни и страните със среден доход, докато развитите държави се мъчат да осигурят на своите граждани дози от произведените в САЩ и Европа ваксини. Китай дарява ваксини свое производство на 53 страни, които са ги поръчали, главно от Югоизточна Азия и Африка.

/ Киодо 81