Клеър Дали

Клеър Дали

Ирландски депутат в Европейския парламент от групата на Европейска обединена левица/Северна зелена левица.

От автора