Клуб Просперитет

Клуб Просперитет

Инициатива на института за свободен капитализъм „Атлас“ – независимо и неполитическо сдружение, което си поставя идеални цели.

От автора