Консулто България

Започна изпълнение на схемата "Обучение и заетост за безработни младежи до 29 г."

Работодателите, желаещи да се включат в схема "Обучения и заетост за младите хора", могат да подават своите заявки във всички дирекции "Бюро по труда" от 13.01.2016 г. до изчерпване на финансовия ресурс.

/ Консулто България 0

Финансова подкрепа за създаване на видео игри

Настоящата покана е насочена към европейски дружества за видеоигри и по-специално към европейски дружества за производство на видеоигри, които са законно учредени от най-малко 12 месеца и могат да демонстрират доказан опит.

/ Консулто България 0

Подкрепа за разпространение на европейски филми от други държави – Схема за "автоматично подпомагане на киното"

Кандидатите трябва да бъдат европейски кинодистрибутори, осъществяващи търговска дейност, предназначена да представи на широка аудитория филм за прожектиране в кината.

/ Консулто България 0

Подкрепа за фондове за международни съвместни продукции

Кандидатите трябва да бъдат фондове за съвместни продукции, които са правно установени и извършващи дейност поне от 12 месеца и чиято основна дейност е подкрепата за международни съвместни продукции.

/ Консулто България 1

Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство

Могат да канидатстват акредитирани висши училища и официално признати научни организации от България и от страните-донори или предприятия или социални партньори от Норвегия, Исландия или Лихтенщайн

/ Консулто България 0