Кристина Божинова

ИАРА повишава квалификацията на служителите си по европроект

В края на август стартира реализацията на проект "Повишаване на професионалната квалификация на служителите на ИАРА за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 14-22-42/28.10.2014 г.

/ Кристина Божинова | [email protected]