Лазарин Лазаров

Какво иска БАН

Какво иска БАН

Днес БАН има над 800 звена, разпределени в 42 автономни института и 8 специализирани звена, и персонал 6500 души, от които 3000 учени – 1000 от хуманитарните и обществените науки.

/ Лазарин Лазаров 74
Стратегия за запазване на статуквото

Стратегия за запазване на статуквото

На съвместно заседание на Общото събрание и Събранието на академиците и член-кореспондентите ръководството на БАН представи "Стратегия за развитие на БАН до 2030 г". Проектът би трябвало да бъде на разположение за публично обсъждане и след съгласуване със Съвета на настоятелите да бъде приет от Общото събрание.

/ Лазарин Лазаров 57
Какво ни трябва? Повече индивидуализъм

Какво ни трябва? Повече индивидуализъм

Връзката между жизнения стандарт и степента на индивидуализъм фактически показва защо социализмът (теория и практика на много форми на колективизъм) в края на краищата завършва или с икономически упадък и разруха, или пък с тоталитаризъм - и в двата случая се стига до някакъв вид революция и "прекрасният" комунизъм (примитивна форма на колективизъм) практически никога не може да бъде постигнат

/ Лазарин Лазаров 81
Нужен е нов закон за висшето образование

Нужен е нов закон за висшето образование

Затвореното самоуправление на българските висшите училища е пречка за тяхното развитие. Вместо към правилни реформи, висшето образование е тласкано все повече по порочния път на комерсиално служене на университетите на себе си, към законово въвеждане на академичен феодализъм.

/ Лазарин Лазаров 23
Затвореното самоуправление на университета е пречка за излизането му от кризата

Затвореното самоуправление на университета е пречка за излизането му от кризата

Залегналото в закона затворено самоуправление на българските ВУЗ-ове е предпоставка те да служат на себе си, а не на обществото. Такъв модел на университетско управление няма по света. За съвременните университети е характерно публично управление чрез представители на държавата, обществеността и бизнеса.

/ Лазарин Лазаров 17