Любомир Авджийски

Партийният пиар е по-важен от Конституцията

Партийният пиар е по-важен от Конституцията

Вотът в Турция остава непроменен през последните 10 години. За сметка на това, обаче, поради либерализирането на възможността за откриване на секции през 2014 г. вотът в чужбина извън Турция се е увеличил от 49,5 хил. през 2013 на 82,4 хил. през 2014 г. или с над 60%. С две думи – ако ограничим секциите в чужбина, вотът на българските турци най-вероятно ще остане същият, но вотът на останалите българи зад граница ще бъде драстично ограничен.

/ Любомир Авджийски 10
Съдебният съвет погази закона и избра председател на Административния съд в Перник

Съдебният съвет погази закона и избра председател на Административния съд в Перник

Мнозинството от членовете на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет тълкуваха превратно изискването на Закона за съдебната власт за назначаване на административен ръководител.

/ Любомир Авджийски 31
Кой всъщност ще проверява съдиите, прокурорите и следователите?

Кой всъщност ще проверява съдиите, прокурорите и следователите?

В проекта на антикорупционния закон трябва да се прецизират правомощията на Националното бюро за борба с коупцията и на Инспектората на ВСС, за да е ясно кой всъщност ще извършва проверките за почтеност на магистратите

/ Любомир Авджийски, ИПИ 19
Искащите отпадане на евродокладите могат да докарат по-тежки мерки срещу България

Искащите отпадане на евродокладите могат да докарат по-тежки мерки срещу България

Остава да се надяваме, че ЕС няма да предприеме такива мерки не защото не ги заслужаваме, а защото извиваме ръце чрез бежанската политика и защитата на външната граница на съюза

/ Любомир Авджийски, Институт за пазарна икономика 55
Бюджет на съдебната власт, обвързан с реформи

Бюджет на съдебната власт, обвързан с реформи

В съдебната власт има сфери, в които трябва да се извършат реформи, за да не се повтаря всяка година в дебата за бюджета на Темида един и същи сценарий: ВСС иска повече от изразходваното през предходната година, а финансовият министър не отстъпва или отстъпва за съвсем малко увеличение.

/ Любомир Авджийски, ИПИ 14