Любомир Топалов

Кому е нужен президент

Кому е нужен президент

Член първи на конституцията гласи: "България е република с парламентарно управление." Въпреки това има една важна политическа институция, която озадачава със съществуването си – президент на републиката. Тя е създадена като израз на осъзнатата необходимост за баланс между институциите.

/ Любомир Топалов 106