Людмил Станчев

Людмил Станчев

Дългогодишен преподавател в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", бивш зам.-главен редактор на списание "История".

От автора