МОЙШЕ ТОЛКОЗ

Парадокс

Парадокс

Парадокс (в сравнение с паралелна ситуация в България) видян на една невзрачна улица, в едно невзрачно градче, в една...не баш невзрачна, а бая бамбашка, държава...

/ Мойше! Толкоз!!! 27