Маргарита Илиева

Предаването на турския гражданин и символното саморазрушаване

Предаването на турския гражданин и символното саморазрушаване

Човек със самоуважение не би се преструвал, че не знае, че днес в Турция опонентите на режима плащат като цена основните си права – на живот, на свобода от нечовешко и унизително отнасяне, на лична свобода и неприкосновеност, на справедлив съдебен процес

/ Маргарита Илиева 104