Маргарита Кусева

Маргарита Кусева

ИТ специалист по сигурност и е-управление. Работи като ИТ специалист и мениджър в Швейцария от 30 години. Част от инициативата за подкрепа на електронното гласуване "Гласувай без граници".

От автора